Nhạc sĩ - nhiếp ảnh NGỌC SƠN

Nhạc sĩ - nhiếp ảnh NGỌC SƠN
Nhạc sĩ - nhiếp ảnh NGỌC SƠN
Nhạc sĩ - nhiếp ảnh NGỌC SƠN
Nhạc sĩ - nhiếp ảnh NGỌC SƠN
Nhạc sĩ - nhiếp ảnh NGỌC SƠN

Ca khúc

Ngọc Liên
Tâm Thư
Ngọc Liên
Ngọc Liên
Hoài Lâm
Đoàn Minh
Lam Tuyền
Tâm Thư
Lưu Ánh Loan
Lam Tuyền

Ảnh