diễn viên điện ảnh THANH HIỀN

diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN
diễn viên điện ảnh THANH HIỀN

 

         diễn viên điện ảnh THANH HIỀN

 

THANH HIỀN

Sinh năm : 1989

ĐÃ ĐÓNG QUA NHƯNG BỘ FILM TRUYỀN HÌNH NHIỀU TẬP NHƯ :

 

- ĐẤT MẶN   ( đạo diễn  Nguyễn Tường Phương )

- NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA ( đạo diễn Hồ Ngọc Xum )

- HAI KHỐI TÌNH ( đạo diễn Hồ Ngọc Xum )

- VƯỢT QUA BÓNG ĐÊM ( đạo diễn Bùi Cường )

- TRA7NG MÙA MƯA ( đạo diễn Trần Huy Cường )

- HƯƠNG BƯỞI ( đạo diễn Nhâm Minh Hiền )

- THỜI GIAN ĐỂ YÊU ( đạo diễn Nhâm Minh Hiền )

- HAI GIA ĐÌNH ( đạo diễn Hàn Quốc )

.... vv....

 

 

                                                         nhạc sĩ - nhiếp ảnh Ngọc Sơn

                                                                   10 . 09 0 2013